Stichting Bedrijfsopleiding Eerste Hulp schenkt jarige KNVEHBO afd. Zwolle een nieuwe babypop

Donderdag 8 september mocht de materiaalbeheerder van de KNVEHBO mw. Dolly Noordman een nieuwe babypop (reanimatiepop) in ontvangst nemen. Deze pop (kosten 1100,00 euro) is nodig omdat steeds meer cursisten de aantekening “reanimatie bij kinderen” willen behalen en opdat dit in de toekomst een verplicht onderdeel wordt van het EH(BO) diploma. Het bestuur van de KNVEHBO … lees verder

Donderdag 10 juni 1926

Deze datum is voor de KNVEHBO afd. Zwolle e.o. een mijlpaal want je kunt gerust stellen dat dit de geboortedatum van onze vereniging is en dat we dus nu ons 90 jarig jubileum vieren. In de bewaard gebleven notulen kunnen we lezen dat er een propagandabijeenkomst was belegd in de tuinzaal van de Groote Sociteit … lees verder