Het nieuwe EH(BO) seizoen gaat weer van start.

Maandagavond 18 september gaat het nieuwe EH(BO) seizoen van start.

De docenten hebben weer 4 gevarieerde herhalingslessen samengesteld, dus de cursisten kunnen hun kennis testen en zo nodig bijschaven/aanvullen.

Naast de herhalingslessen op diverse dagen/tijdstippen start er in november ook weer een basiscursus EH(BO).

De prijs voor een beginnerscursus is nog steeds de zgn. jubileumprijs van 2016 namelijk 150,00 euro i.p.v. 190,00 euro.

Dit is een all in prijs, u krijgt verder geen extra nota’s voor boekjes, examen etc.

Meldt u snel aan want er kunnen maximaal 11 cursisten deelnemen aan de basiscursus.

Opgave kan via het formulier dat u vindt op onze site bij het onderdeel cursussen. Hier kunt u ook terecht als u zich aan wilt melden voor een vervolgcursus.