Feestelijke algemene ledenvergadering

Donderdag 27 oktober j.l. hield de KNV EHBO afd. Zwolle e.o. haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze vergadering stond bijna geheel in het teken van “jubilea”. Zo werd er ruim aandacht besteed aan het feit dat de vereniging dit jaar 90 jaar bestaat, werden er enkele leden gehuldigd omdat ze 25 of 40 jaar hun diploma hebben en ontvingen een aantal leden een landelijke onderscheiding in de vorm van de dr. Tilanus penning.

De jubilarissen zijn: de dames Nicole van der Bovenkamp en Yvonne van Looyen, de heren Peter Broekhart, Ron Eikenaar en Almèr ten Klei voor 25 jaar EHBO diploma en dhr. Henk Noordman voor 40 jaar EHBO diploma.

Daarnaast mochten acht (8) leden van de heer Herman de Wilde voorzitter van het district Overijssel van de KNV EHBO een dr. Tilanus medaille in ontvangst nemen.

Dhr. Roelf de Boer kreeg een bronzen medaille, een zilveren medaille (klein) was er voor de dames Carla de Boer-Lange en Dolly Noordman-Hendriks en de heren Ron Eikenaar en Herman Hendriks. Een zilveren medaille (groot) werd uitgereikt aan de dames Ali van Keulen en Truus Woldberg-Hendriks en de heer Henk Noordman. Dhr. Sjaak Boender (al in het bezit van de grote zilveren dr. Tilanus medaille) kreeg een district’s oorkonde uitgereikt.

Een bijzondere gebeurtenis was de diploma uitreiking aan Peter Westerhof. Peter is rolstoel gebonden en mocht na jarenlang zich ingezet te hebben bij het Rode Kruis afdeling Hattem/Wapenveld geen “diensten” meer doen als hulpverlener. Omdat wij (KNV EHBO afd. Zwolle e.o.) meer kijken naar wat personen ook al zijn ze rolstoel gebonden nog WEL in plaats van NIET kunnen, kon Peter die door 2 docenten (verbonden aan onze vereniging) volledig competent is verklaart zijn nieuwe diploma in ontvangt nemen en kan hij bij onze vereniging weer volop zijn “diensten” als hulpverlener draaien. Naast alle feestelijkheden werd er ook nog vergaderd, de financiën werden goedgekeurd,
Almèr ten Klei werd op voordracht van het bestuur benoemd als lid en gaat de PR verzorgen, in de vacature van voorzitter werd voorzien door de benoeming van Warner Bruins Slot.

Tot slot werd er afscheid genomen van 4 docenten t.w. Carla de Boer, Ali van Keulen, Sjaak Boender en Roelf de Boer. Jarenlang zijn ze aan de vereniging verbonden geweest en hebben heel wat cursisten de basis beginselen van de EHBO geleerd en de gediplomeerden geholpen d.m.v. oefenen de kennis up to date te houden.