Herdenken en Vieren weer probleemloos verlopen

Evenals afgelopen jaar hebben wij ook dit jaar weer voor EHBO ondersteuning gezorgd bij zowel de dodenherdenking op 4 mei als het bevrijdingsfestival op 5 mei. Ondanks het koude weer was er net als voorgaande jaren weer een grote groep belangstellenden voor zowel de “stille omgang” als de “herdenking” bij het monument op het Ter … lees verder

In de duistere wereld van de drugs

Wat ervaren druggebruikers en hoe ga je daar als hulpverlener mee om. Tien hulpverleners hebben onder de leiding van Gerda Driegen en Marcel ten Veen de cursus EHBDD gevolgd en  “geroken en gesnoven” aan diverse soorten drugs. Aan de hand van een aantal films en uitbeelding door Marcel hebben we gezien wat voor uitwerking drugs … lees verder

Nieuwe statuten dus AGV proof

Op 13 en 22 november 2018 hebben de 2 ledenvergaderingen gehouden (statutair noodzakelijk). Ook nu was bij beide vergaderingen de opkomst minimaal en dat is jammer, immers de statuten zijn voor alle leden een belangrijk instrument. De voorzitter heeft een korte toelichting op de concept statuten gegeven en daar waar nodig de vragen beantwoord. Belangrijke … lees verder

Ledenvergadering 25 oktober 2018

Op donderdag 25 oktober hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De opkomst was evenals andere jaren minimaal. Slechts 23 van de 179 leden waren aanwezig waaronder een aantal jubilarissen. De punten op agenda gaven weinig reden tot discussie temeer daar het voorstel voor de nieuwe statuten zo in de huidige statuten staat omschreven in 2 … lees verder

DE AVG wetgeving

Privacywetgeving (AVG / GDPR) Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Hoewel veel afspraken al opgenomen zijn in de Nederlandse wet bescherming … lees verder

Herdenken en Vieren

4 en 5 mei zijn de dagen dat wij herdenken en vieren en waar de hulpverleners van o.a. de KNV EHBO afd. Zwolle e.o. een bijdrage aan mochten leveren. Het herdenken op 4 mei geldt hoewel dit wel vaak wordt gedacht niet alleen de slachtoffers uit de 2de wereldoorlog maar ook b.v. de soldaten die … lees verder

Geslaagden ontvangen hun EH diploma

Donderdag 15 maart hebben de 3 geslaagden in aanwezigheid van hun partners, enkele bestuursleden, de docent en Lotus hun EH(BO) diploma in ontvangst mogen nemen. De groep was in eerste instantie groter maar door allerlei oorzaken zijn er cursisten afgevallen, hopelijk gaan zij volgend jaar alsnog de cursus afmaken. Naast de felicitaties voor de geslaagden … lees verder

Huldiging trouwe leden tijdens de algemene ledenvergadering

Donderdag 31 oktober j.l. hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering heeft het bestuur verslag gedaan van het verenigingsjaar 2016-2017. De secretaris had een uitgebreid verslag gemaakt waarin diverse zaken werden weergegeven, o.a. werd vermeld hoe vaak het bestuur had vergaderd en wat de belangrijkste besluiten waren. Ook de HV inzetten bij diverse evenementen kwamen aan … lees verder

Teambilding Hulpverlenersgroep

  Zaterdag 1 april j.l. (geen grap) hebben een aantal leden van het hulpverleningsteam een “teambilding” gedaan. Het geheel vond plaats in het Refter en is door de HV-ers zelf betaald. Het doel was om onder het genot van een hapje en drankje elkaar beter te leren kennen (zeker belangrijk voor de pas geslaagde leden). … lees verder